Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi

 

Yaşamımızı sürdürebilmek için doğal kaynaklardan yaralanırız.Hava,su,toprak,bitki örtüsü.hayvanlar.madenler doğal kaynaklarımızdandır.Bitmeyecekmiş gibi görünen bu

Bu kaynaklar,insanların insanların bilinçsizce davranışları sonucunda hızla azalmaktadır.

Bitkiler,hayvanlar,yaşamları için gerekli oksijeni havadan alırlar.Havanın çeşitli

şekillerde kirlenmesi,bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu,yer altı suları

ve toprağa karışması,orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler.Çünkü doğadaki

canlıların orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler.doğadaki canlıların zenginliği,

sağlıklı bir çevrenin var olmasına bağlıdır.

Su, sağlıklı bir hayatın devamı için canlıların gereksinim duyduğu en önemli doğal kaynaklardadır.İnsanlar bir çok alanda sudan yararlanırlar.Su içinde yaşayan birçok

canlıya da yaşama ortamı sağlar.

Doğal kaynaklarımız olan ormanların da sayılamayacak kadar yararları vardır.Nüfus

artışına paralel olarak giderek artan bu kaynaklar korunmadığı takdirde zamanla tükenme

noktasına gelir.Bu durum doğa için bir felaket oluşturur.

Doğal kaynaklarımızdan olan yer altı zenginlikleri (madenler) de bilinçsizce tüketilmesi

sayesinde her geçen gün azalmaktadır.Madenlerden;sanayi alanında,enerji elde etmede ve

başka alanlarda yaralanmaktayız.Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer yapıda olan

petrol,kömür ve doğal gaz,yeni yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir.

Günlük yaşantımızda evde ve okulda bilinçli birer tüketici olmak durumundayız.

su, elektrik, yakıt ve besin maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmalıyız.

 

 

CANBERK AKBAŞ

6-C 1450

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !